Vedoucí katedry analytické chemie, vedoucí katedry farmaceutické technologie

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa vedoucího pracovníka:
 • vedoucí katedry analytické chemie
 • vedoucí katedry farmaceutické technologie
  Požadavky:
 • VŠ vzdělání,
 • ukončené (příp. probíhající) habilitační nebo jmenovací řízení (doc./prof.),
 • 8 let praxe v oboru,
 • aktivní publikační a pedagogická činnost,
 • zkušenosti s řízením kolektivu,
 • zkušenosti s organizací výuky a vedením výzkumných projektů,
 • organizační a manažerské schopnosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka, mezinárodní zkušenosti z pobytu na zahraničním pracovišti.
  Nabízíme:
 • práci v prestižní vzdělávací a vědecké instituci Univerzity Karlovy,
 • 8 týdnů dovolené za rok,
 • příspěvek na stravování,
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty),
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance),
 • benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).
Písemné přihlášky s podrobným životopisem, přehledem praxe, kopií VŠ diplomu, příp. dokladu o získané vědecké a vědeckopedagogické hodnosti a souhlasu k nakládání s osobními údaji přijímá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Ing. Lenka Vlčková – tajemnice fakulty, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 4. 3. 2020.   Obálku označte slovy: „VŘ – vedoucí KACH“ nebo „VŘ – vedoucí KFT“.   Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru.   Předpokládaný nástup: dohodou