3 místa profesorů/docentů/odborných asistentů v oboru bezpečnosti počítačových systémů

Děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:
  • 3 místa profesorů/docentů/odborných asistentů
    • v oboru bezpečnosti počítačových systémů na Katedře informační bezpečnosti
Požadavky: VŠ vzdělání v příslušném oboru (systémová a síťová bezpečnost, detekce malware, bezpečnost IoT, reverzní inženýrství, hardwarová bezpečnost, kryptologie) a min. řádně ukončené doktorské studium, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, schopnost komunikovat a vést výuku v angličtině, morální bezúhonnost. K přihlášce přiložte: doklady o ukončeném VŠ vzdělání, odborný životopis, přehled praxe a publikací, výpis z rejstříku trestů. Termín nástupu: září 2020 nebo podle dohody, pracovní úvazek plný nebo částečný Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu ČVUT, osobní hodnocení. Pro výběrové řízení bude FIT zpracovávat uchazeči poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Přihlášku zašlete nebo doručte v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení“ nejpozději do 30. 3. 2020 na adresu: Mzdový a personální úsek FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 9, 160 00 Praha 6.