Akademičtí pracovníci na PF UJEP

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení _________________________________________________________________________________ na obsazení míst Akademických pracovníků Katedra výchov uměním
 • 1 místo vedoucího Katedry výchov uměním,
 • 1 místo na profesora/docenta/odborného asistenta/lektora se zaměřením na hudební výchovu pro předškolní a primární vzdělávání.
Katedry hudební výchovy
 • 1 místo vedoucího Katedry hudební výchovy
Katedry anglistiky
 • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na lingvistiku anglického jazyka (1.0 úvazku),
 • 1 místo lektora/odborného asistenta se zaměřením na praktický jazyk a vedení průběžné pedagogické praxe ve výuce anglického jazyka (0.5 úvazku). (Minimálně 5 let praxe výuky AJ v ZŠ nebo SŠ).
Katedry speciální a sociální pedagogiky
 • 1 místo profesora v oboru Sociální pedagogika nebo v oboru příbuzném se zaměřením na oblast sociální patologie, sociálních aspektů ve vzdělávání, s odpovídající tvůrčí činností. (1.0 úvazku),
 • 1 místo lektora/odborného asistenta v oboru Speciální pedagogika se zaměřením na oblast logopedie, surdopedie, psychopedie, oftalmopedie, případně specifických poruch učení a chování (úvazek 1.0).
Katedra preprimárního a primárního vzdělávání
 • 1 místo na odborného asistenta/docenta se zaměřením na český jazyk a literaturu, s možným přesahem do speciální pedagogiky (1.0 úvazku),
 • 1 místo na odborného asistenta/docenta se zaměřením na pedagogiku s přesahem do filosofických, historických a etických disciplín (1.0 úvazku).
Katedra psychologie
 • 1 místo na odborného asistenta/docenta se zaměřením na pedagogickou psychologii, emoční inteligenci a rozvoj sociálních dovedností (1.0 úvazku).
Katedra bohemistiky
 • 1 místo na vedoucího oddělení slavistiky. Ideálně profesor/docent/Ph.D. se zaměřením na lingvistiku a lingvodidaktiku. _______________________________________________________________________________
Požadavky: U všech pracovníků předpokládáme bohatou tvůrčí činnost, praxi v oboru a schopnost vědecky pracovat. U odborných asistentů předpokládáme Ph.D., u lektorů praxi v oboru. Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u pana proděkana PhDr. Ladislava Zilchera, Ph.D. na tel. č. 475 283 121. Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a grantové činnosti, a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem nebo emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 21. 4. 2020. Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.