Výzkumný pracovník junior – Specialista na elektronovou mikroskopii

Ředitel CEITEC VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na akademickou pozici: Výzkumný pracovník junior – Specialista na elektronovou mikroskopii Výzkumná skupina Příprava a charakterizace nanostruktur se zaměřuje na vývoj metod pro výrobu nanostruktur: planární fyzikální a plazmochemické metody s využitím EBL (elektronové litografie), UV litografie, FIB (fokusovaný iontový svazek), SPM litografie a pomocí razítkovacích matric. MBE (molekulárně svazková epitaxe), CVD (depozice z plynné fáze), ALD (atomární depozice vrstva po vrstvě), PECVD (depozice z plynné fáze za asistence plazmatu), hybridních metod pro selektivní růst atd. Všechny vyvinuté metody jsou využívány přímo pro výrobu nanostruktur, pokročilých 2D materiálů a z nich vytvořených zařízení. Dále se skupina zabývá specifikací a optimalizací funkčních vlastností nanostruktur pro nanoelektroniku, nanofotoniku a (bio) senzoriku, jejich korelace s geometrickými/strukturními parametry nanostruktur a provozními parametry. Poslední rozsáhlou oblastí zájmu je vývoj metod a metodik pro mikroskopii, analýzu a metrologii nanomateriálů / nanostruktur a pro diagnostiku jejich vlastností - nové techniky nanometrologie pomocí SPM (rastrovací sondové mikroskopie), optické metody, kombinace více technik (SEM – rastrovací elektronová mikroskopie, FIB – fokusovaná iontový svazek, AFM – mikroskopie atomárních sil, AES – spektroskopie Augerových elektronů, EPR – elektronová paramagnetická rezonance apod.).   Pro projekty aplikovaného, ale i základního výzkumu, hledáme pracovníka na plný úvazek splňujícího následující požadavky: Uchazeč se zapojí do řešení projektů zabývajících se výrobou a charakterizací polovodičových vzorků, nanočástic a plazmonických antén pomocí analytické elektronové mikroskopie v rámci projektů základního i aplikovaného výzkumu. Vhodný kandidát by měl být schopný samostatné práce na elektronovém mikroskopu a měl by mít pokročilé znalosti z oblasti transmisní elektronové mikroskopie a spektroskopie včetně zkušeností se zpracováním a vyhodnocením naměřených dat, zejména pak měření optických vlastností (EELS, katodoluminiscence), chemická analýza (EDS, EELS), zobrazování (SEM, TEM, STEM). Zkušenosti s psaním vědeckých článků a řešením výzkumných projektů jsou nezbytné. Praktická zkušenost s transmisním elektronovým mikroskopem FEI Titan a souvisejícím spektroskopickým softwarem (Velox, Digital Micrograph) výhodou.   Požadujeme: ·       vysokoškolské vzdělání Ph.D. ve fyzikálním nebo technickém oboru, ·       zkušenosti s měřeními na transmisním elektronovém mikroskopu ·       zkušenosti s měřením optických vlastností pomocí EELS, ·       zkušenosti s přípravou vzorků pomocí FIB, ·       schopnost práce v mezinárodním kolektivu, ·       pokročilou znalost odborné angličtiny, ·       samostatnost při řešení vědeckých problémů a psaní vědeckých článků, ·       alespoň dva prvoautorské články v impaktovaném časopise v oblasti elektronové mikroskopie a spektroskopie.   Nástup dle dohody. Pracovní pozice je na plný úvazek.   V případě zájmu o uvedenou pracovní pozici, prosím, zašlete svoje CV a motivační dopis na E-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 12. dubna 2020. V předmětu E-mailu uveďte „Junior výzkumný pracovník – Specialista na elektronovou mikroskopii “.