Výzkumný pracovník Junior pro oblast nanofotoniky

Ředitel CEITEC VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na pozici vědeckovýzkumného pracovníka: Výzkumný pracovník Junior pro oblast nanofotoniky   Výzkumná skupina Příprava a charakterizace nanostruktur se zaměřuje na vývoj metod pro výrobu nanostruktur: planární fyzikální a plazmochemické metody s využitím EBL (elektronové litografie), UV litografie, FIB (fokusovaný iontový svazek), SPM litografie a pomocí razítkovacích matric. MBE (molekulárně svazková epitaxe), CVD (depozice z plynné fáze), ALD (atomární depozice vrstva po vrstvě), PECVD (depozice z plynné fáze za asistence plazmatu), hybridních metod pro selektivní růst atd. Všechny vyvinuté metody jsou využívány přímo pro výrobu nanostruktur, pokročilých 2D materiálů a z nich vytvořených zařízení. Dále se skupina zabývá specifikací a optimalizací funkčních vlastností nanostruktur pro nanoelektroniku, nanofotoniku a (bio)senzoriku, jejich korelace s geometrickými / strukturními parametry nanostruktur a provozními parametry. Poslední rozsáhlou oblastí zájmu je vývoj metod a metodik pro mikroskopii, analýzu a metrologii nanomateriálů / nanostruktur a pro diagnostiku jejich vlastností - nové techniky nanometrologie pomocí SPM (rastrovací sondové mikroskopie), optické metody, kombinace více technik (SEM - rastrovací elektronová mikroskopie, FIB – fokusovaná iontový svazek, AFM - mikroskopie atomárních sil, AES – spektroskopie Augerových elektronů, EPR – elektronová paramagnetická rezonance apod.).   Pro projekty aplikovaného, ale i základního výzkumu hledáme pracovníka na částečný úvazek splňujícího následující požadavky: Uchazeč se zapojí do řešení problematiky návrhu, výroby a charakterizace nanofotonických optických prvků a metapovrchů v rámci grantových projektů TAČR / GAČR. Vhodný kandidát by měl mít pokročilé znalosti numerických metod pro optimalizaci rozložení stavebních kamenů metapovrchů, výrobních technik pro nanostrukturování kovových i dielektrických povrchů, a spektroskopických technik pro charakterizaci optických vlastností vyrobených struktur. Zkušenosti s psaním vědeckých článků a řešením výzkumných projektů jsou také nezbytné. Požadujeme: ·       vysokoškolské vzdělání Ph.D. ve fyzikálním nebo technickém oboru, ·       zkušenosti s návrhem nanofotonických struktur a metapovrchů, s numerickými simulacemi jednotlivých nanostrukturovaných stavebních kamenů a s algoritmy maximalizujícími kvalitu metapovrchů pomocí změny jejich topografie, ·       zkušenosti s výrobou nanostrukturovaných kovových i dielektrických povrchů pomocí elektronové litografie a suchého iontového leptání, ·       zkušenosti se spektroskopickým měřením optických vlastností materiálů, ·       schopnost práce v mezinárodním kolektivu, ·       pokročilou znalost odborné angličtiny, ·       samostatnost při řešení vědeckých problémů a psaní vědeckých článků. Nástup dle dohody. Pracovní pozice je na částečný úvazek.   V případě zájmu o uvedenou pracovní pozici, prosím, zašlete svoje CV a motivační dopis na E-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 12. dubna 2020. V předmětu E-mailu uveďte „Výzkumný pracovník Junior pro oblast nanofotoniky“.