Odborný asistent se zaměřením na grafiku – digitální technologie

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na systemizované místo
 • odborný asistent se zaměřením na grafiku – digitální technologie

Požadavky:

 • hodnost Ph.D. v oboru nebo zahájené studium Ph.D.
 • předpoklady pro pedagogickou činnost
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • září 2020

Výše úvazku:

 • 100 %

Požadované dokumenty:

 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • vize koncepce výuky
 • profesní životopis s přehledem tvůrčí činnosti, portfolio
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1371