Administrátor Linuxových počítačů, úvazek 0,25 FTE

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách, pro projekt Spolehlivé výpočty a predikce NMR chemických posunů pro strukturní charakterizaci fosforylovaných vnitřně neuspořádaných proteinů, č. projektu GAČR 19-14886Y, na obsazeni pozice Administrátor Linuxových počítačů, úvazek 0,25 FTE (25 %) Místo výkonu práce: Hradec Králové. Náplň práce:
 • správa počítačů s operačním systémem Linux Ubuntu LTS instalovaných na Katedře biofyziky a fyzikální chemie FaF UK
 • instalace vědeckého softwaru, který vyžaduje Linuxové prostředí
Požadavky:
 • Linux Professional Institute certification (příp. obdobná certifikace) nebo praxe v oboru v rozsahu nejméně 5 let
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni výhodou
 • ochota spolupracovat s týmem vědeckých pracovníků a vyjít vstříc jejich potřebám
 • spolehlivost, pečlivost
 • zdravotní způsobilost
 • čistý trestní rejstřík
Přihláška zájemce bude obsahovat:
 • jméno a příjmení zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost zájemce
 • místo pobytu zájemce
 • datum a podpis zájemce
 • kontaktní telefon, e-mail
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
 • strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 • motivační dopis
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • doklady o splnění ostatních požadavků / požadovaných dovedností
 • souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Přihláška, včetně souhlasu k nakládání s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vnitřní mzdový předpis UK. Předpokládaná výše mzdy za 0,25 FTE: 8500 Kč/měsíc Termín nástupu: 1.5.2020 nebo dle dohody. Pracovní poměr na dobu: určitou do 31.12.2020 s možností prodloužení po dobu trvání projektu, tj. do 31.12.2021. Pracovní úvazek: částečný (0,25 FTE) Nabízíme:
 • pružná pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty. Školkovné zčásti pokryto z dotace EU projektu)
Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 06.04.2020 14:00 hod na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Lenka Cermanová – Personální a mzdové oddělení Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy “VŘ – administrátor Linuxových počítačů” Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce a požadované kvalifikaci: Mgr. Jana Pavlíková Přecechtělová, Ph.D. – Katedra biofyziky a fyzikální chemie tel.:  777 039 107 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.