Akademický pracovník pro oblast matematiky

Děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků Katedra informatiky a kvantitativních metod
  • akademický pracovník pro oblast matematiky – úvazek 1,0 (popř. částečný dle dohody)
Požadavky: Znalosti z oblasti matematické analýzy a lineární algebry Požadavky na uchazeče/ky:
  • prof., doc., Ph.D. (popř. student doktorského studia před dokončením)
  • publikační činnost v oboru
  • samostatná a týmová výzkumná práce
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020 popř. dle dohody Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení. Přihlášky včetně profesního životopisu, dokladů o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech a hodnostech a přehledu dosavadních pedagogických a vědeckých činností zasílejte v obálce viditelně označené „Výběrové řízení FIM“ nejpozději do 1. 6. 2020 na adresu Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové – děkanát, Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové 3.