Vědeckopedagogický pracovník obor prostorová ekologie

Děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: Vědeckopedagogický pracovník na katedru aplikované geoinformatiky a územního plánování pro obor prostorová ekologie. Požadavky:
  • Vzdělání Ph.D. v relevantním oboru
  • Absolvovaná výzkumná pozice na prestižních institucích.
  • Vědecké schopnosti prokázané publikacemi.
  • REES projekt.
  • Doložené schopnosti podat ERC projekt.
  • ...
Pokračování na zdrojové stránce: https://czu.jobs.cz/?r=detail&id=cpbr-1471656745