Docent, případně odborný asistent pro výuku psychologických disciplín

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-22958/25-2020 na obsazení následujícího systemizovaného pracovních místa:
 • 1 místo akademického pracovníka – docenta, případně odborného asistenta pro výuku psychologických disciplín na 100% pracovní úvazek na katedře psychologie

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru Psychologie;
 • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru Psychologie;
 • akademická hodnost docenta v oboru Psychologie;
 • v případě odborného asistenta habilitace před ukončením;
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru Psychologie za posledních 5 let;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2.

Mzdové podmínky:

 • 7. nebo 6. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dní volna k léčení;
 • výkon práce z domova;
 • příspěvek na stravování;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1390