Docent, případně odborný asistent se zaměřením na sociologii

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-22919/25-2020 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:
 • 1 místo akademického pracovníka – docenta, případně odborného asistenta se zaměřením na sociologii na katedře sociologie

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru Sociologie (nebo v příbuzném oboru);
 • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru Sociologie (nebo v příbuzném oboru);
 • habilitace v oboru Sociologie (případně v příbuzném oboru);
 • v případě odborného asistenta habilitace před ukončením;
 • výzkumné a pedagogické zaměření na kvantitativní výzkum;
 • publikační činnost v oboru Sociologie za posledních 5 let;
 • zkušenosti se zapojením do empirického výzkumu a s mezinárodní spoluprací vítány;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2.

Mzdové podmínky:

 • 7. nebo 6. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dní volna k léčení;
 • výkon práce z domova;
 • příspěvek na stravování;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1388