Vedoucí katedry elektroniky a informačních technologií

Děkan Fakulty elektrotechnické vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Vedoucí katedry elektroniky a informačních technologií na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity (FEL ZČU)

Náplň práce:
 • Řízení katedry v rozsahu pravomocí a odpovědnosti definovaných organizačním řádem FEL ZČU.
 • Řízení vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit.
 • Řízení mezinárodního týmu s více než dvaceti podřízenými.
 • Aktivní vzdělávací a vědecko-výzkumná činnost v oblasti elektroniky a informačních a komunikačních technologií (ICT).
Požadavky:
 • Profesor nebo docent v oblasti elektrotechnika/elektronika, informatika nebo kybernetika nebo zkušenost v ekvivalentní pozicí na prestižní zahraniční univerzitě.
 • Minimálně pět let praxe na pozici vedoucího pracovníka s týmem minimálně 20 podřízených.
 • Zkušenosti s řízením mezinárodního kolektivu.
 • Zahraniční praxe na renomovaném výzkumném nebo průmyslovém pracovišti.
 • Minimálně dva články v impaktovaných časopisech (WoS) nebo minimálně jeden udělený mezinárodní patent v posledních pěti letech.
 • Vedení týmu minimálně jednoho projektu základního výzkumu nebo aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje s rozpočtem týmu nad 5 mil. Kč za posledních pět let.
 • Znalost AJ – odborná i manažerská.
Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://www.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace://SpacesStore/4b4bd93a-f471-46a4-9e80-248945d18bb7;1.0/content