Odborný asistent/odborná asistentka nebo asistent/asistentka – zaměření na dějiny ukrajinské literatury a ukrajinské literární vědy

Děkan Filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici odborný asistent/ odborná asistentka nebo asistent/asistentka  (úvazek 0,5 - zástup za MD)   Požadavky na uchazeče:
  • Ph.D. v oboru Ukrajinská literatura nebo příbuzném oboru, případně aktivní doktorské studium ve stadiu dokončení v průběhu akademického roku 2020/21
  • odborné zaměření na dějiny ukrajinské literatury a ukrajinské literární vědy
  • vysoká úroveň písemné i ústní komunikace v češtině, ukrajinštině a dalším slovanském jazyce
  Předpokládaná náplň práce:
  • výuka literárněhistorických a literárněvědných kurzů a vedení seminářů v rámci bakalářského kurikula programu Ukrajinská studia a kurikula navazujícího magisterského programu Slavistika
  • vedení a oponování diplomových prací
  • samostatná vědecká činnost a participace na grantových projektech Ústavu slavistiky
  • další pedagogické a administrativní činnosti dle aktuálních potřeb Ústavu slavistiky
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/55232