Asistent se zaměřením na matematiku

Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice pro:

Ústav matematiky a kvantitativních metod
  • 1 místo asistenta se zaměřením na matematiku
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice Předpokládaný nástup: září 2020 Mzdové zařazení: podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice Kvalifikační požadavky pro obsazení místa:
  • ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a předpoklady pro vědeckou práci
  • znalost světového jazyka
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upce.cz/vyberove-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-22