Asistent Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie – Oddělení lékařské psychologie (1 místo úvazek 0,2, zástup za MD-RD)

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademických míst

Asistent Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie - Oddělení lékařské psychologie (1 místo úvazek 0,2, zástup za MD-RD)

Kvalifikační požadavky: - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, doktorské studium, pedagogické a lektorské zkušenosti v oboru metodologie medicínského výzkumu, identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK, organizační schopnosti, bezúhonnost. Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení. Mzdové podmínky jsou dány Vnitřním mzdovým předpisem UK. Písemné přihlášky spolu s profesním životopisem v českém jazyce, úředně ověřenými doklady o získané kvalifikaci, přehledem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti, a souhlasem se zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu (do 10. 8. 2020 – pozn. ResearchJobs.cz) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Oddělení personální a mzdové, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 nebo osobně podané na podatelnu 3. lékařské fakulty UK. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky piyj9b4. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na místo Asistent Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie - Oddělení lékařské psychologie (1 místo úvazek 0,2, zástup za MD-RD), č.j.UK3LF/286526/2020“.