Profesor/ka na Ústav chemického inženýrství

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

• Profesor/ka na Ústav chemického inženýrství (úvazek 1,0)

Požadavky: Požadované kvalifikační předpoklady (jmenování profesorem, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, publikační aktivita v dané oblasti, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru). Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do do 24. 8. 2020 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice. Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.