Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemické a energetické zpracování paliv nebo v oboru Chemie a technologie paliv a prostředí na Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

• Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemické a energetické zpracování paliv nebo v oboru Chemie a technologie paliv a prostředí na Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (úvazek 1,0)

Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání v uvedeném oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, aktivní znalost angličtiny případně i dalších cizích jazyků, pedagogická praxe v oboru, zkušenosti s vedením diplomových a bakalářských  prací, výzkumná, pedagogická a publikační činnost v oboru paliv. Nástup:   nejdříve 1. 9. 2020 Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 24. 8. 2020  na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice. Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.