Odborný asistent / odborná asistentka – Katedra anglistiky a amerikanistiky

Děkan Filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici odborný asistent / odborná asistentka    Předpokládaná náplň práce:
 • výuka a rozvoj vybraných kurzů v nově akreditovaném studijním programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (informace o programu jsou dostupné z https://english.phil.muni.cz/studies/master-studies)
 • vedení didakticky zaměřených diplomových prací
 • vědecká, výzkumná a publikační činnost v oblasti didaktiky anglického jazyka, vzdělávání učitelů anglického jazyka nebo aplikované lingvistiky se zaměřením na výuku anglického jazyka
  Požadavky na uchazeče:
 • titul Ph.D. didaktického, pedagogického nebo filologického zaměření
 • znalost angličtiny (úroveň C2 dle SERRJ)
 • odborné zaměření na didaktiku anglického jazyka, vzdělávání učitelů anglického jazyka nebo aplikovanou lingvistiku s důrazem na výuku anglického jazyka
 • publikační činnost, zejména odborné články v kvalitních recenzovaných časopisech
 • předpoklady pro spolupráci v rámci didaktické sekce katedry a pro rozvoj studijního programu
 • potenciál k rozvoji výzkumné činnosti relevantní z hlediska studijního programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
 • znalost českého vzdělávacího systému a souvisejících aspektů profesní přípravy učitelů středních škol
 • relevantní praxe na vysoké nebo střední škole vítána
 • předchozí zkušenosti s řešením výzkumných nebo rozvojových grantů vítány
  Přílohy k přihlášce:
 • motivační dopis v angličtině
 • strukturovaný životopis (včetně přehledu dosavadní praxe, absolvovaných stáží)
 • přehled odborné činnosti (včetně řešených projektů, publikační činnosti, vystoupení na konferencích)
 • přehled pedagogické činnosti (včetně vyučovaných kurzů, vedených závěrečných prací)
 • doklady o vzdělání a kvalifikaci
Pokračování (vč. odkazu na přihlášku) na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/56993