Asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru biochemických věd

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa: Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4/– asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru biochemických věd   Požadavky:
 • ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oblasti farmacie, medicíny, přírodních věd nebo v příbuzném oboru (případně předpoklady pro brzké ukončení),
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • publikační aktivita v oboru,
 • předpoklady pro další pedagogickou a výzkumnou činnost v oboru biochemických věd,
 • schopnost týmové práce.
Výhodou:
 • zkušenost z pobytu na kvalitním zahraničním pracovišti,
 • praxe v oboru.
Nabízíme:
 • plný pracovní úvazek,
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou (v souladu s Kariérním řádem  FaF UK,
 • 8 týdnů dovolené za rok + 5 dnů osobního rozvoje,
 • zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
 • příspěvek na stravování a další příspěvky ze sociálního fondu (např. penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, úroky z úvěru na bytové potřeby),
 • možnost využití služeb Dětské skupiny FAFÍK (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové),
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance),
 • benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).
Písemné přihlášky s podrobným životopisem, přehledem praxe, kopií VŠ diplomu, příp. dokladu o získané vědecké a vědeckopedagogické hodnosti a souhlasu k nakládání s osobními údaji přijímá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Ing. Lenka Vlčková – tajemnice fakulty, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 3. 10. 2020.   Obálku označte slovy: „VŘ - akademický pracovník KBV“.   Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru.   Předpokládaný nástup: dohodou.   Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na www.faf.cuni.cz  – úřední deska.