Asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru farmaceutické technologie (výše úvazku dohodou)

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa:   Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru farmaceutické technologie   Požadavky: · ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oboru Farmaceutická technologie nebo v příbuzném oboru (případně předpoklady pro brzké ukončení), · aktivní znalost anglického jazyka, · publikační aktivita v oboru, · předpoklady pro další pedagogickou a výzkumnou činnost v oboru Farmaceutická technologie, · schopnost týmové práce.   Výhodou: · zkušenost z pobytu na kvalitním zahraničním pracovišti, · praxe v oboru, · zkušenost s řešením grantů, · pedagogické zkušenosti, · zkušenosti s přípravou/výrobou/hodnocením léčivých přípravků   Nabízíme: · výše úvazku dohodou, · pracovní smlouvu na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou (v souladu s Kariérním řádem FaF UK, · 8 týdnů dovolené za rok + 5 dnů osobního rozvoje, · zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, · příspěvek na stravování a další příspěvky ze sociálního fondu (např. penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, úroky z úvěru na bytové potřeby), · možnost využití služeb Dětské skupiny FAFÍK (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové), · ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance), · benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).   Písemné přihlášky s podrobným životopisem, přehledem praxe, kopií VŠ diplomu, příp. dokladu o získané vědecké a vědeckopedagogické hodnosti a souhlasu k nakládání s osobními údaji přijímá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Ing. Lenka Vlčková – tajemnice fakulty, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 11. 10. 2020.   Obálku označte slovy: „VŘ - akademický pracovník KFT“.   Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru.   Předpokládaný nástup: dohodou.   Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na www.faf.cuni.cz – úřední deska.