Vedoucí Katedry technických předmětů Pedagogické fakulty UHK

Děkan PdF UHK vypisuje podle odst. 9, čl. 22 Statutu UHK výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí Katedry technických předmětů Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. K přihlášce do výběrového řízení označené: „VK“ musí být přiloženy tyto listinné dokumenty: a) stručný životopis, b) doklady o ukončeném vzdělání, c) strategický záměr rozvoje pracoviště na další čtyři roky. Výběrové řízení proběhne formou osobního pohovoru. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení. Nástup do funkce: 1. ledna 2021. Přihlášky zasílejte do 30 dnů od zveřejnění (nejdéle do 13. 11. 2020) spolu s požadovanými dokumenty na adresu: Děkan Pedagogické fakulty UHK, Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové