Vedoucí Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty UHK

Děkan PdF UHK vypisuje podle odst. 9, čl. 22 Statutu UHK výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. K přihlášce do výběrového řízení označené: „VK“ musí být přiloženy tyto listinné dokumenty: a) stručný životopis, b) doklady o ukončeném vzdělání, c) strategický záměr rozvoje pracoviště na další čtyři roky. Výběrové řízení proběhne formou osobního pohovoru. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení. Nástup do funkce: 1. ledna 2021. Přihlášky zasílejte do 30 dnů od zveřejnění (nejdéle do 13. 11. 2020) spolu s požadovanými dokumenty na adresu: Děkan Pedagogické fakulty UHK, Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové