Odborný/ná asistent/ka pro obor Organická chemie na Ústav organické chemie (2x úvazek 1,0)

Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

Odborný/ná asistent/ka pro obor Organická chemie na Ústav organické chemie (2x úvazek 1,0)

Požadavky:  Ukončené doktorské studium v oboru Organická chemie nebo příbuzném oboru, výzkumná činnost v oboru organická, bioorganická nebo medicinální chemie, absolvování zahraniční stáže v oboru (v délce nejméně 1 rok), prokázání schopnosti získávání projektů v soutěžích, aktivní publikační činnost, předpoklady pro vedení výzkumné skupiny a pro zapojení v pedagogické činnosti. Mimo běžně dodávaných podkladů (viz níže) požadujeme, aby uchazeč předložil/dodal vědecký projekt v rozsahu 3-5 stran A4 v anglickém jazyce zahrnující problematiku, kterou by chtěl na VŠCHT Praha rozvíjet. Nástup:  1. 1. 2021 Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti, vědeckým projektem v rozsahu 3-5 stran A4 (viz výše) a ověřenými doklady o vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 2. 11. 2020 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice. Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.