Docent – obor/specializace: Anorganická chemie

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Docent. Obor/specializace: Anorganická chemie Počet obsazovaných míst: 1 Pracoviště: Katedra anorganické chemie Úvazek: 1,0 Místo výkonu práce: 17. listopadu 12, Olomouc Termín nástupu: 01.03.2021

Popis pracoviště

agch.upol.cz

Pracovní náplň

 • Odborná a vědecká publikační činnost se zaměřením se na koordinační chemii
 • Zapojení se do výzkumných projektů řešených na katedře
 • Vedení přednášek a seminářů a případně vedení cvičení
 • Ověřování znalostí studentů u zkoušek či zápočtů
 • Působení ve zkušebních komisích (zkoušky a státní závěrečné zkoušky)
 • Vedení a oponování bakalářských, diplomových a dizertačních prací
 • Poskytování konzultací studentům
 • Podíl na řešení koncepčních a organizačních problémů katedry
 • Zapojení se do rozvoje zahraničních vztahů a internacionalizaci katedry

Kvalifikační požadavky

 • Úspěšně ukončené habilitační řízení v oboru anorganické chemie
 • Odborné znalosti v oblasti anorganické a koordinační chemie
 • Prokazatelné publikační výsledky v oborovém výzkumu
 • Zkušenosti a praxe v pedagogické činnosti
 • Schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/docent-1/