Výzkumník v oblasti behaviorální ekonomie, biofeedbacku a eye-trackingu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Výzkumník v oblasti behaviorální ekonomie, biofeedbacku a eye-trackingu

zájemce Ph.D., doktorand, postdok – plný, částečný úvazek

Centrum regulace a behaviorálních studií, Fakulty sociálně ekonomické, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem hledá vhodné uchazeče s odpovídajícím výzkumným zájmem na pozici „Výzkumník v oblasti behaviorální ekonomie, biofeedbacku a eye-trackingu“ v rámci doktorského programu Regulace a behaviorální studia. PRACOVNÍ POZICE: Mezi hlavní odpovědnosti pracovní pozice patří:
 • Plánování a formulace výzkumných návrhů v oblasti Regulace a behaviorálních věd• Organizace a provádění výzkumu a experimentů s jedinečným výzkumným vybavením Mobilní behaviorální laboratoří a Laboratoře behaviorálních studií
 • Sběr a zpracování dat
 • Koordinace a spolupráce výzkumu s Ph.D. studenty programu Regulace a behaviorální studia• Publikace v odborných časopisech
 • Spolupráce s výzkumnými pracovníky, aplikačním sektorem a mezinárodní vědeckou komunitou
Místo práce v Ústí nad Labem, Česká republika. Plat bude odpovídat předchozímu výkonu a zkušenostem. KVALIFIKACE: V souladu s naším cíli doktorského programu Regulace a behaviorální studia hledáme uchazeče s vysokým potenciálem, kteří by se k nám přidali a jejichž výzkumné zájmy souvisí s tématy regulace a behaviorální vědy. Úspěšný uchazeč:
 • studium nebo dokončené Ph.D. v ekonomii, obchodu, managementu, vědy o chování, sociologii nebo příbuzného oboru;
 • má významný zájem o využití jedinečné mobilní behaviorální laboratoře a výzkumné infrastruktury Laboratoře behaviorálních studií (LABS), např. Eye-tracking, Biofeedback, Chytré technologie, Laboratoř behaviorální ekonomiky (experimenty z-tree, R programování apod.)
 • prokazuje výsledky nebo potenciál publikovat v kvalitních recenzovaných vědeckých časopisech v daných oborech;
 • prokazuje schopnosti interdisciplinárního výzkumu a zkušeností s projekty• prokazuje schopnost organizovat výzkumné experimenty s využitím výzkumné infrastruktury
 • je ochoten proaktivně a kolegiálně přispívat do akademické činnost doktorského programu Regulace a behaviorální studia
Případné další informace pro uchazeče:
 • O univerzitě / FSE UJEP
 • Škola doktorských studií / studijní program – Regulace a behaviorální studia
 • Výzkumná infrastruktura Laboratoře behaviorálních studií a Mobilní behaviorální laboratoř
Podání přihlášky: Zájemci zašlou následující materiály k žádosti elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • průvodní dopis a životopis
 • stručné zaměření výzkumu
 • seznam publikací v recenzovaných časopisech
 • souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka