Akademický pracovník/pracovnice Fakulty zdravotnických studií UJEP

Děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
vypisuje výběrové řízení na obsazení

1 místa akademického pracovníka/pracovnice na Katedře ošetřovatelství, úvazek 0,1-1,0

pro výuku předmětů:

 • Ošetřovatelská péče pro seniory
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Ošetřovatelská péče v neurologii
 • Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech

Požadavky:

 • prof., doc., Ph.D., vysokoškolské vzdělání příslušného oboru
 • schopnost samostatné tvůrčí práce

 Nabízíme:

 • týmová práce,
 • podpora při zvyšování odborné kvalifikace,
 • podpora při studiu Ph.D.,
 • možnost vědeckého růstu při práci v laboratořích FZS.
 • nástupní mzda: mzdová třída, dle zařazení akademického pracovníka A2 – A6, v souladu s Vnitřním mzdovým  předpisem UJEP,
 • pracovní smlouva na dobu určitou,
 • zkušební doba 3 měsíce

Bližší informace:  MUDr. Josef Liehne 475 284 262, Ing. Miloš Němeček 475 284 222.

Přihlášky s odborným životopisem, kopiemi dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx a zasílejte na Personální oddělení UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 21. 05. 2021

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 341, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju