Laboratorní pracovník, DPČ s úvazkem 64 hodin/měsíc (0,4 FTE)

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií,
reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046,

v rámci OP VVV, PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, SC 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků,

na obsazení pozice:

 

InoMed VZ 1: Laboratorní pracovník, DPČ s úvazkem 64 hodin/měsíc (0,4 FTE)

Místo výkonu práce: Hradec Králové.

Náplň práce:

 • podpora experimentálního výzkumu ve specifických oblastech prováděním zavedených rutinních laboratorních metod,
 • činnosti spojené s předaplikačním výzkumem protinádorových léčiv,
 • úzká spolupráce se členy výzkumného záměru,
 • účast na klíčových aktivitách projektu.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru přírodovědného zaměření (min. ukončené bakalářské studium) na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě do termínu lhůty výběrového řízení, v případě víceleté relevantní praxe (alespoň 5 let praxe ve výzkumné laboratoři chemického zaměření) není nezbytné VŠ vzdělání,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • předpoklady pro laboratorní práci,
 • flexibilita, pečlivost a zodpovědnost,
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • vysoké pracovní nasazení,
 • ochota dále se vzdělávat.

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),
 • motivační dopis,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností,
 • informační povinnost a souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz.

Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Vnitřní mzdový předpis UK.

Předpokládaná výše mzdy: 150 Kč/hodina

Termín nástupu: 1. 6. 2021 nebo dle dohody.

Dohoda o pracovní činnosti na dobu: určitou (1 rok) s možností prodloužení

Pracovní úvazek: 64 hodin/měsíc (0,4 FTE)

Nabízíme:

 • zajímavou práci v expertním týmu pro předpalikační výzkum,
 • možnost spolupráce se zahraničními i domácími experty,
 • odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu.

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 20. 5. 2021 do 14.00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lenka Cermanová, DiS. – Personální a mzdové oddělení

Akademika Heyrovského 1203

500 05 Hradec Králové 5

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt InoMed“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. – Katedra farmaceutické botaniky

tel.: 495 067 311

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046:

Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií  je spolufinancován Evropskou unií.