Odborný asistent / Odborná asistentka pro oblast finančních trhů a finančního modelování

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Odborný asistent / Odborná asistentka pro oblast finančních trhů a finančního modelování
pro Ústav financí
Úvazek 0,5

Ústav financí se věnuje pedagogické a vědecké činnosti v oblasti finančních a kapitálových trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, mezinárodních financí, evropské integrace a regionálního rozvoje.

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • tvůrčí činnosti v oblasti finančních trhů a finančního modelování
 • vedení seminářů a přednášek v oblasti portfolio managementu
 • vedení a oponování závěrečných prací
 • podávání a řešení projektů základního výzkumu
 • spolupráce v mezinárodních výzkumných týmech
 • publikace výsledků výzkumu ve vědeckých časopisech indexovaných databází WoS

Co od Vás očekáváme?

 • absolvovaný doktorský stupeň studia
 • min. 2 časopisecké publikace v časopisech s nenulovým impakt faktorem dle WoS v oblasti financí a ekonomie
 • realizovaný empirický výzkum v časopisech s hodnotou IF nad mediánem v oboru
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2
 • schopnost vést přednášky a semináře v anglickém jazyce
 • znalost dalších jazyků vítána

Co Vám můžeme nabídnout?

 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované evropskou komisí
 • zvýhodněnou Multisport kartu
 • příspěvek na stravu (Ticket restaurant card/menza)
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění po 3 letech trvání pracovního poměru
 • možnost dalšího odborného vzdělání a rozvoje, účast na konferencích

Předpokládaný nástup: 1.6.2021, pracovní smlouva na dobu určitou (2 roky)

Pokračování na zdrojové stránce: https://orlz.mendelu.cz/article/odborny-asistent-odborna-asistentka-pro-oblast-financnich-trhu-a-financniho-modelovani