Vedoucí Ústavu teritoriálních studií

Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jiří Schneider, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka 

Vedoucí ústavu, Ústav teritoriálních studií

úvazek 1,0

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • řízení ústavu ve všech oblastech jeho činností, tj. pedagogické, tvůrčí, hospodářské, poradenské aj.
 • zpracování návrhu koncepcí konkrétních činností a návrh opatření k jejich realizaci
 • odpovědnost za odbornou, pedagogickou a vědeckou úroveň pracoviště
 • odpovědnost za účelné využívání svěřených finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem
 • plánování, rozdělování, kontrola a vykazování naplnění pedagogické činnosti v garantovaných předmětech
 • pravidelné hodnocení veškeré činnost podřízených pracovníků, stimulace výukové, tvůrčí a publikační činnosti, návrh výše osobních příplatků a odměn

Co od Vás očekáváme?

 • vysokoškolské vzdělání
 • minimálně dvouletá zkušenost ve vedoucí akademické pozici
 • schopnost vedení pracovních týmů
 • zkušenost s řešením mezinárodních výzkumných projektů
 • znalost anglického jazyka

Co Vám můžeme nabídnout?

 • příspěvek na stravu (Ticket Restaurant Card/menza)
 • zvýhodněnou MultiSport kartu
 • možnost využití univerzitní mateřské školy
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění po 3 letech trvání pracovního poměru
 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované Evropskou komisí
 • možnost odborného rozvoje a vzdělávání

Pokračování na zdrojové stránce: https://orlz.mendelu.cz/article/vedouci-ustavu-ustav-teritorialnich-studii