Vedoucí Katedry fyziky

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa vedoucího Katedry fyziky

Požadavky:

Vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného směru příslušného zaměření, jmenování profesorem nebo habilitace v oboru zajišťovaném katedrou nebo v oboru příbuzném, praktická pedagogická činnost na vysoké škole, 5 let praxe v oboru, ...

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/o-fakulte/uredni-deska/pracovni-prilezitosti/files/2018-11-30-VR_FEI_vedouci-kat-480.doc