Vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Vedoucí ústavu, Ústav podnikové ekonomiky

úvazek 1,0

Ústav podnikové ekonomiky se věnuje pedagogické a vědecké činnosti v oblasti podnikové ekonomiky a financí, finančního řízení a finanční výkonnosti podniků, ekonomiky podnikových procesů apod. Více na https://upe.pef.mendelu.cz/

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • řízení ústavu ve všech oblastech jeho činností, tj. pedagogické, tvůrčí, hospodářské, poradenské a jiné
 • zpracování návrhu koncepcí konkrétních činností a návrh opatření k jejich realizaci
 • odpovědnost za odbornou, pedagogickou a vědeckou úroveň pracoviště
 • odpovědnost za účelné využívání svěřených finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem
 • plánování, rozdělování, kontrola a vykazování naplnění pedagogické činnosti v garantovaných předmětech
 • pravidelné hodnocení veškeré činnost podřízených pracovníků, stimulace výukové, tvůrčí a publikační činnosti, návrh výše osobních příplatků a odměn

Co od Vás očekáváme?

 • dosažení hodnosti profesor nebo docent
 • minimálně dvouletá zkušenost ve vedoucí akademické pozici
 • zkušenosti s publikováním ve vědeckých časopisech indexovaných v databázi Web of Science doložené Researcher ID, H-index >3
 • schopnost vedení pracovních týmů
 • zkušenost s řešením mezinárodních výzkumných projektů
 • schopnost vést přednášky a cvičení v anglickém jazyce
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2
 • znalost českého jazyka na úrovni B2

Co Vám můžeme nabídnout?

 • pravidelné vzdělávací aktivity, účast na konferencích, seminářích apod.
 • vedení vlastních výzkumných a pedagogických týmů
 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované Evropskou komisí
 • zvýhodněnou MultiSport kartu
 • příspěvek na stravu (Ticket Restaurant Card/menza)

 

Pokračování na zdrojové stránce: https://orlz.mendelu.cz/article/vedouci-ustavu-ustav-podnikove-ekonomiky