Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav ekonomie

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav ekonomie, úvazek 1 

Ústav ekonomie byl založen na počátku roku 2002 s cílem soustředit teoretické ekonomické disciplíny na jedno pracoviště a tím podtrhnout jejich význam na půdě celé fakulty a při vzdělávání studentů. Podporou formálně abstraktních disciplín ve studijních programech jsou studenti lépe připraveni na řešení nových neopakovatelných problémů. Více na: https://ue.pef.mendelu.cz/

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • zajišťovat rozvoj poznávacích a tvůrčích schopností studentů a absolventů studijních programů uskutečňovaných univerzitou
 • vést cvičení, semináře a exkurze, podílet se na přednáškách ve studijních předmětech zajišťovaných Ústavem ekonomie
 • provádět průběžnou kontrolu studia, poskytovat konzultace, vést a oponovat seminární, bakalářské a diplomové práce, připravovat písemné práce a testy
 • podílet se na vědecko-výzkumné činnosti pracoviště, výsledky své vědecko-výzkumné činnosti publikovat a sdělovat odborné veřejnosti prostřednictvím publikací zejména v odborných a vědeckých časopisech a formou příspěvků na konferencích a seminářích
 • předkládat a realizovat projekty
 • plnit úkoly dle pokynů vedoucího, vykonávat pracovní (služební cesty)

Co od Vás očekáváme?

 • ukončené doktorské studium ekonomického zaměření
 • publikační činnost dokládající dosavadní výsledky ve výzkumu
 • plynulá znalost anglického jazyka na úrovni výuky a psaní odborných textů
 • zájem o pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci na VŠ
 • předpoklady pro týmovou i samostatnou práci
 • komunikační schopnosti

Co ještě oceníme?

 • motivaci přicházet s novými podněty

Co Vám můžeme nabídnout?

 • práci ve zkušeném, přátelském, dynamicky se rozvíjejícím kolektivu, v prostředí, ve kterém se můžete realizovat a které je otevřeno inovacím
 • příspěvek na stravu (Ticket Restaurant Card/menza)
 • zvýhodněnou MultiSport kartu
 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované Evropskou komisí
 • možnost dalšího odborného vzdělání a rozvoje

Pokračování na zdrojové stránce: https://orlz.mendelu.cz/article/odborny-asistent-odborna-asistentka-pro-ustav-ekonomie