Akademický pracovník (3 místa) – lektor/odborný asistent/docent pro obor Anglický jazyk a literatura (se zaměřením na lingvistiku, fonetiku, překlad a tlumočení, didaktiku AJ, praxe, výuku AJ)

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení

na obsazení 3 míst akademických pracovníků na pozice lektora/odborného asistenta/docenta pro Katedru anglického jazyka a literatury.

Celkem 3,5 úv. - akademický pracovník pro obor Anglický jazyk a literatura (se zaměřením na lingvistiku, fonetiku, překlad a tlumočení, didaktiku AJ, praxe, výuku AJ)

Výše úvazku: 0,5 – 1,0

Požadavky:

  • odborné magisterské vzdělání v oboru AJ,
  • zahájené nebo dokončené doktorské studium v oboru výhodou,
  • titul docenta/Ph.D. event. se záměrem jeho získání,
  • se zájmem o týmovou spolupráci.

Nástup: 1. 9. 2021

K žádosti je třeba přiložit:

  • profesní životopis s přehledem vzdělání, zaměstnání a doplněný souhrnem dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

U všech uchazečů se předpokládá morální bezúhonnost, samostatnost, časová flexibilita a zapojení se do chodu katedry.

Pracovní náplň: Náplň akademického pracovníka dle příslušné pozice, výuka studentů, vedení závěrečných prací, vědecká a tvůrčí činnost.

Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Přihlášku s ostatními doklady zasílejte nejpozději do 7. 7. 2021

e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

O přesném čase výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem.