PhD téma / pozice: Teplotní a srážkové extrémy ve střední Evropě

Teplotní a srážkové extrémy ve střední Evropě

Školitel: doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultant: Mgr. Ondřej Lhotka, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
Pracoviště: Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze

Anotace:

V poslední době je pro střední Evropu typický častý výskyt teplotně výrazně nadnormálních a srážkově podnormálních období, zejména na jaře a v létě. Kombinace vysokých teplot a nedostatku srážek je přitom kritická a může mít velké negativní dopady mj. pro zemědělskou produkci a zásobování vodou. Cílem práce je analyzovat souvislost teplotních a srážkových charakteristik v pozorovaných datech (s důrazem na období po r. 1950), včetně jejich vztahu k atmosférické cirkulaci a dalším meteorologickým faktorům. To umožní hledat odpověď na otázku, nakolik jde v případě teplotních a srážkových extrémů o jevy se společnými příčinami. Pro odhalení vnitřní dynamiky meteorologických procesů vedoucích k vysokým teplotám a/nebo suchu je důležité i studium těchto vzájemných vztahů na různých časových škálách (od denní po sezónní) a také v souvislostech změny klimatu, s využitím výstupů klimatických modelů. Práci lze v případě zájmu směřovat i ke studiu negativních důsledků těchto extrémů.

Tematicky související publikace:

 • Lhotka O, Kyselý J (2015) Spatial and temporal characteristics of heat waves over Central Europe in an ensemble of regional climate model simulations. Climate Dynamics 45:2351–2366. doi: 10.1007/s00382-015-2475-7
 • Lhotka O, Trnka M, Kyselý J, Markonis Y et al (2020) Atmospheric circulation as a factor contributing to increasing drought severity in Central Europe. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 125:56494. doi: 10.1029/2019JD032269
 • Urban A, Hanzlíková H, Kyselý J, Plavcová E (2017) Impacts of the 2015 heat waves on mortality in the Czech Republic – a comparison with previous heat waves. International Journal of Environmental Research and Public Health 14:1562, doi: 10.3390/ijerph14121562

Popis pozice:

Požadavky a předpoklady:

 • Dokončené vzdělání magisterského stupně v oblasti věd o Zemi a příbuzných, např. meteorologie a klimatologie, hydrologie, environmentální modelování, geografie.
 • Zájem o téma, aktivní přístup, ochota učit se, základy programování a meteorologie/klimatologie. Další specifické znalosti a schopnosti lze získat v průběhu studia.

Nabízíme:

 • Základní doktorandské stipendium 10 tis. Kč/měs. v prvním ročníku s možností růstu na základě plnění studijních povinností.
 • Možnost zapojit se na částečný pracovní úvazek do projektů řešených na Katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU a v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.
 • Možnost získání dodatečného stipendia z vlastního studentského projektu podaného v rámci Interní grantové agentury (IGA) FŽP ČZU.
 • Mimořádná stipendia za publikace, pedagogickou činnost a další aktivity nad rámce studijních povinností.
 • V rámci studia se předpokládá aktivní účast na zahraničních stážích, konferencích, letních školách apod.
 • Téma lze v případě zájmu rozšířit nebo modifikovat na základě domluvy.

Datum zahájení studia: říjen 2021.
Přihlášky zasílejte emailem do 10.8.2021.

Více info: https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6897-veda-a-vyzkum/r-6913-doktorske-studium/r-8402-prijimaci-rizeni

V případě zájmu o tuto pozici kontaktuje školitele prostřednictvím prostřednictvím krátkého průvodního emailu vysvětlujícího Váš zájem o téma.