PhD téma / pozice: Modelování vztahů mezi proměnlivostí meteorologických prvků a úmrtností

Modelování vztahů mezi proměnlivostí meteorologických prvků a úmrtností

Školitel: Mgr. Aleš Urban, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultanti: doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. (Státní zdravotní ústav)
Pracoviště: Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze

Anotace:
Vztahy mezi proměnlivostí klimatu a lidským zdravím jsou velmi komplexní. Mnoho studií prokázalo typický sezónní chod úmrtnosti s maximem v chladném období a naopak nejnižší mírou úmrtnosti v letních měsících. V současnosti probíhá diskuse o tom, do jaké míry lze tento sezónní charakter vysvětlit přímým účinkem proměnlivosti teploty a do jaké míry hrají roli další sezónní faktory, jako jsou vpády chřipky a dalších respiračních onemocnění.

Cílem disertační práce bude objasnění souvislostí mezi proměnlivostí počasí/klimatu a sezónními vzorci úmrtnosti v ČR. Zvláštní pozornost bude věnována analýze sezónních vzorců výskytu respiračních infekčních onemocnění (chřipka, covid-19), způsobu, jakým jsou tyto vzorce spojeny s proměnlivostí počasí/klimatu, a jak ovlivňují sezónní charakteristiky celkové úmrtnosti. Téma práce je aktuální i vzhledem k současné pandemii covid-19, která do značné míry vztahy mezi počasím a úmrtností modifikovala.

Tematicky související publikace:

 • Urban A, Di Napoli C, Cloke HL, Kyselý J et al (2021) Evaluation of the ERA5 reanalysis-based Universal Thermal Climate Index on mortality data in Europe. Environmental Research 198:111227. doi: 10.1016/j.envres.2021.111227
 • Urban A, Kyselý J, Plavcová E, et al (2020) Temporal changes in years of life lost associated with heat waves in the Czech Republic. Science of the Total Environment 716:137093. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137093

Popis pozice:

Požadavky a předpoklady:

 • Dokončené vzdělání magisterského stupně v oblasti věd o Zemi (např. klimatologie, environmentální vědy, environmentální modelování, geografie) nebo v oboru zaměřeném na statistické modelování (demografie, statistika, environmentální epidemiologie apod.).
 • Zájem o téma a ochota učit se.
 • Základy programování a znalost práce v prostředí R/R Studio výhodou.

Nabízíme:

 • Základní doktorandské stipendium 10 tis. Kč/měs. v prvním ročníku s možností růstu na základě plnění studijních povinností.
 • Částečný úvazek na interním projektu REES (Research Excellence in Environmental Sciences) + možnost zapojit se do dalších projektů řešených na Katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU a v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR (až 20 tis. Kč/měs.).
 • Možnost získání dodatečného stipendia z vlastního studentského projektu podaného v rámci Interní grantové agentury (IGA) FŽP ČZU.
 • Mimořádná stipendia za publikace, pedagogickou činnost a další aktivity nad rámec studijních povinností.
 • V rámci studia se předpokládá aktivní účast na zahraničních stážích, konferencích, letních školách apod.
 • Téma lze v případě zájmu rozšířit nebo modifikovat na základě domluvy.

Datum zahájení studia: říjen 2021.
Přihlášky zasílejte emailem do 10.8.2021.

Více info: https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6897-veda-a-vyzkum/r-6913-doktorske-studium/r-8402-prijimaci-rizeni

V případě zájmu o tuto pozici kontaktuje školitele prostřednictvím prostřednictvím krátkého průvodního emailu vysvětlujícího Váš zájem o téma.