Asistent/ka se zaměřením na anatomii

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

 • Asistent/ka se zaměřením na anatomii

Předpokládaný nástup:

 • 1. 11. 2021 nebo dle dohody

Předpokládaná výše úvazku:

 • 100%

Popis pracovního místa:

Asistent zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací). Aktivně se podílí  ve spolupráci se svým mentorem na  tvůrčí činnosti (zejména formou aktivní publikační  činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; Dále se asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity. Asistent aktivně směřuje k získáni vysokoškolského vzdělání III. stupně.

Kvalifikační a další předpoklady:

 • ukončené studium v magisterském studijním programu všeobecné lékařství; veterinární lékařství; nebo v oblasti přírodních věd (např. biologie) nebo antropologie;
 • student doktorského studia;
 • EU Research Level: R1 – First stage;
 • zájem o obor a vědeckou práci;
 • znalost anglického jazyka B2;
 • schopnost samostatné vědecké práce včetně publikační aktivity;
 • předpoklad profesního růstu v oboru (doktorské studium).

Nabízíme:

 • profesionální prostředí,
 • zajímavé finanční ohodnocení, možnost odměn;
 • kariérní růst;
 • zapojení do klinicko-anatomických projektů;
 • možnost zahraničních stáží;
 • 8 týdnů dovolené (tj. 320 hodin), 5 dnů volna k léčení, stravenky.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Přihlášky, doložené:

 • doklady o dosažené kvalifikaci,
 • vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů (ke stažení na www.osu.cz),
 • strukturovaným profesním životopisem, motivačním dopisem,
 • přehledem publikační činnosti,

zasílejte do 7. 10. 2021 na adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3 nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Vyhlašovatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.