Akademický pracovník na Katedře technických studií

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

Katedra technických studií

 • Profesor, docent, odborný asistent a asistent pro výuku předmětů zaměřených na databázové systémy (např. úvod do databázových systémů, návrh a implementace databázových systémů, programování pro mobilní platformy, programování v Javě a Pythonu).

Minimální požadované vzdělání: ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent), doktorské vzdělání (odborný asistent) nebo ukončené magisterské vzdělání (asistent).

 • Profesor, docent, odborný asistent a asistent pro výuku předmětů zaměřených na počítačové sítě (např. úvod do počítačových sítí, pokročilejší technologie počítačových sítí, serverová a desktopová administrace, bezpečnost a ochrana dat, atd.).

Minimální požadované vzdělání: ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent), doktorské vzdělání (odborný asistent) nebo ukončené magisterské vzdělání (asistent).

 • Profesor, docent nebo odborný asistent pro výuku předmětů zaměřených na průmyslovou automatizaci (např. teorie automatického řízení, prostředky průmyslové automatizace, základy mechatroniky, mechatronické systémy a robotika).

Minimální požadované vzdělání: ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent) nebo doktorské vzdělání (odborný asistent).

 • Profesor, docent nebo odborný asistent pro výuku předmětů zaměřených na Průmysl 4.0 a digitalizaci (např. technologie a standardy Průmyslu 4.0, Průmysl 4.0, digitální dvojčata, návrh výrobních linek, digitalizace, atd.).

Minimální požadované vzdělání: ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent) nebo doktorské vzdělání (odborný asistent).

 • Profesor, docent nebo odborný asistent pro výuku specifických předmětů datových analýz, big data a umělé inteligence (např. zpracování dat, big data, modelování pomocí dat, časové řady, umělá inteligence, predikce pomocí dat, prediktivní údržba, atd.).

Minimální požadované vzdělání: ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent) nebo doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou.

 • Profesor, docent nebo odborný asistent pro výuku specifických předmětů elektrotechniky a elektroniky (např. základy elektrotechniky, zpracování signálů a obrazu, elektronika, architektura počítačů, atd.).

Minimální požadované vzdělání: ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent) nebo doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou.

 • Asistent nebo odborný asistent pro výuku předmětů zaměřených na tvorbu mobilních aplikací a programování (např. tvorba internetových stránek, webové technologie, základy programování, tvorba mobilních aplikací, pokročilé programovací techniky, objektově orientované, programování, programování v Javě a Pythonu, webové technologie, atd.).

Minimální požadované vzdělání: ukončené magisterské vzdělání (asistent), ukončené doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou.

 • Asistent nebo odborný asistent pro výuku předmětů zaměřených na multimédia (např. multimédia, multimediální tvorba, multimediální a studiová technika, počítačová grafika a virtuální realita, atd.).

Minimální požadované vzdělání: ukončené magisterské vzdělání (asistent), ukončené doktorské vzdělání (odborný asistent), ukončené magisterské vzdělání (asistent), pedagogická praxe výhodou.

 • Profesor, docent, odborný asistent nebo asistent pro výuku předmětů zaměřených na technické výpočty a simulace (např. numerické metody v technice a informatice, simulace – pevnostní výpočty, dynamika a kmitání, teplotní analýzy, proudění tekutin, přestup a přenos tepla, sdružené úlohy, HPC, paralelní výpočty, atd.).

Minimální požadované vzdělání: ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent), doktorské vzdělání (odborný asistent) nebo ukončené magisterské vzdělání (asistent), pedagogická praxe výhodou.

Informace: vedoucí katedry Ing. Radek Kolman, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Pedagogická praxe u všech pozic výhodou.

Předpokládaný nástup a výše úvazku dle dohody.

Mzdové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem školy.

Požadované náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení:

 • písemná přihláška,
 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis,
 • kopie dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulu,

Přihlášky lze podávat do 30 dnů od data zveřejnění tohoto výběrového řízení,
tj. do 31. 8. 2022 e-mailem na adresu podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., anebo v písemné formě poštou na adresu: Vysoká škola polytechnická Jihlava, personální a mzdové oddělení, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.