Docent se zaměřením na psychologii

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

vypisuje výběrové řízení č. j. OU-93346/25-2021 na obsazení systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo akademického pracovníka – docenta se zaměřením na psychologii na 50% pracovní úvazek na katedře psychologie

Požadavky:

 • jmenování docentem v oboru Psychologie;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru za posledních 5 let;
 • zkušenosti s řešením vědeckých grantů na národní i mezinárodní úrovni;
 • EU research level – R3 – Established/R4 – Leading (research group);
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost českého jazyka, min. na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Popis pracovní náplně pracovního místa:

Docent zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. Je školitelem v doktorských studijních programech. Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 6–10 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů se zásadním významem pro jeho obor, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou mimořádně aktivní umělecké činnosti se zásadním významem pro jeho obor s národním významem). Dále se docent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Mzdové podmínky:

 • 7. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 8 týdnů dovolené za kalendářní rok, tj. 147 hodin při úvazku 50 %;
 • 5 dní volna k léčení;
 • možnost výkonu práce z domova;
 • jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy.

Pracovní úvazek:

 • 50 %.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. února 2022, nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled odborné publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby  do 4. prosince 2021 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce.