Asistent se zaměřením na psychologii

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení č. j. OU-93345/25-2021 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo akademického pracovníka – asistenta se zaměřením na psychologii na 50% pracovní úvazek na katedře psychologie

Požadavky:

 • VŠ vzdělání II. stupně v oboru Psychologie;
 • student doktorského studijního programu s odborným zaměřením na psychologii;
 • velmi dobrá znalost statistiky a metodologie (včetně uživatelské znalosti SPSS, R);
 • aktivní směřování k získání vysokoškolského vzdělání III. stupně v oboru;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
 • aktivní vědecká a publikační činnosti v oboru Psychologie;
 • zkušenosti se zapojením do grantových a vědeckovýzkumných projektů vítány;
 • EU research level – R1- First stage;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost českého jazyka, min. na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Popis pracovní náplně pracovního místa:

Asistent se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně oponování a vedení závěrečných prací). Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4 až 6 hodin týdně v semestru. Aktivně se podílí ve spolupráci se svým mentorem na tvůrčí činnosti (zejména formou aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti). Dále se asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity. Asistent aktivně směřuje k získání vysokoškolského vzdělání III. stupně.

Mzdové podmínky:

 • 5. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 8 týdnů dovolené za kalendářní rok, tj. 147 hodin při úvazku 50 %;
 • 5 dní volna k léčení;
 • možnost výkonu práce z domova;
 • jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy.

Pracovní úvazek:

 • 50 %, nebo dle dohody.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. února 2022, nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 4. prosince 2021 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce.