Akademický pracovník – Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Academic staff member - Assistant Professor for the Department of Agrosystems and Bioclimatology (English version below)

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:

Akademický pracovník - Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Oblast výzkumu: Precizní zemědělství a obecná produkce rostlinná

Jaká bude Vaše náplň práce?

pedagogická činnost : vedení seminářů, výukových praxí a vybraných přednášek pro předměty Zemědělské dotace a evidence, Pěstování a výživa rostlin, Precizní zemědělství
vědecká činnost: vedení polních experimentů a jejich statistické vyhodnocení, účast na projektech jak formou jejich podávání, tak řešení, publikace výsledků v časopisech v IF, aktivní účast na konferencích, sebevzdělávání.

Co od Vás očekáváme?

vysokoškolské vzdělání Ph.D.
publikace v časopisech s IF a Scopus
aktivní participace ve vědeckých projektech, minimální h-index na WOS = 8
výborná znalost práce na PC a softwaru jako je statistika a GIS
schopnost výuky a publikační činnosti v anglickém jazyce

Co Vám můžeme nabídnout?

práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované Evropskou komisí
zvýhodněnou MultiSport kartu

Předpokládaný nástup: leden 2022, pracovní poměr na dobu určitou 3 roky.

Úvazek: 0,25

Místo výkonu práce: Brno

Zaujala Vás pozice a rádi byste se stali členem týmu?

Přihlaste se do 5.12. 2021 a pošlete nám tyto dokumenty:

profesní životopis
přehled akademicé výuky
seznam publikací

Jak u nás probíhají výběrová řízení? https://orlz.mendelu.cz/jak-u-nas-probihaji-vyberova-rizeni

----------------------------------------

The Dean of the Faculty of AgriSciences of Mendel University in Brno hereby announces an open competition for the position of

Academic staff member - Assistant Professor for Department of Agrosystems and Bioclimatology

Research field: Precision agriculture and general crop production

What will you do?

Pedagogical activity: conducting seminars, teaching practices and selected lectures for the subjects Agricultural subsidies and records, Plant cultivation and nutrition, Precision agriculture.
Scientific activity: conducting field experiments and their statistical evaluation, participation in projects both in the form of their submission and solution, publication of results in journals in IF, active participation in conferences, self-education.

What do we require from you?

university education Ph.D.
knowledge of Czech and English language
publications in journals with IF and Scopus, active participation in scientific projects, minimum h-index on WOS = 8.
above-standard level of knowledge and skill on PC and software such as statistics and GIS.

What can we offer you?

work in an institution that has received the HR Excellence in Research Award from the European Commission
discounted for MultiSport Card

Expected start: january 2022, fixed-term employment contract for three years

Job status: 0,25

Place of work: Brno

Are you interested in the position and would you like to become a member of the team?

Send an electronic application to the Department of Human Resource Management of Mendel University in Brno, by December 5th, 2021, supported by:

professional CV
proof of academic teaching
list of publications