Profesor se zaměřením na slovanskou jazykovědu

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení č. j. OU-93230/25-2021 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo akademického pracovníka – profesora se zaměřením na slovanskou jazykovědu na 20% pracovní úvazek na katedře slavistiky

Požadavky:

 • jmenování profesorem v oblasti slovanské jazykovědy, přednostně se specializací na polský jazyk;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru;
 • zkušenosti s řešením vědeckých grantů na národní i mezinárodní úrovni;
 • EU research level – R3 – Established/R4 – Leading (research group);
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost českého jazyka, min. na úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Popis pracovní náplně pracovního místa:

Profesor zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a významným způsobem se podílí na rozvoji těchto studijních programů. Je školitelem v doktorských studijních programech. Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4–8 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů s důležitým významem pro rozvoj jeho oboru v mezinárodním měřítku, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech mezinárodního významu, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním důležitých projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování tvůrčí činnosti, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou umělecké činnosti zásadního významu pro rozvoj oboru v mezinárodním kontextu). Dále se profesor podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Mzdové podmínky:

 • 8. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 8 týdnů dovolené za kalendářní rok, tj. 64 hodin při úvazku 20 %;
 • možnost výkonu práce z domova;
 • jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy.

Pracovní úvazek:

 • 20 %.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. ledna 2022, nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled odborné publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 4. prosince 2021 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce.