2x akademický pracovník – odborný asistent (obor a zaměření: pedagogická psychologie)

Katedra psychologie

Název pracovní pozice: 2x akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: pedagogická psychologie
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis práce:

 • výuka v oblasti specializace
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových
 • vědecko-výzkumná činnost a publikační aktivita v mezinárodních odborných časopisech
 • podíl na administrativní činnosti KPS

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, titul Ph.D. v oboru psychologie
 • vynikající znalost angličtiny
 • publikace v prestižních mezinárodních časopisech
 • zkušenost s výukou v oblasti specializace
 • zkušenost s prací na výzkumných projektech a grantech

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2022
Termín přihlášky do: 8. 12. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • seznam publikací
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html