Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na stomatologii / stomatochirurgii

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

 • lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na stomatologii / stomatochirurgii

Předpokládaný nástup:

 • 1. 9. 2022 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek:

 • 10 míst x 20%

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání lékařského nebo stomatologického směru;
 • praxe v oboru výhodou (lektor/ka min. 5 let praxe);
 • doktorské vzdělání v oboru stomatologie nebo perspektiva zahájení doktorského studia v oboru do 5 let;
 • specializovaná způsobilost v oborech zubního lékařství (stomatologie) nebo předpoklad zařazení do vzdělávacího oboru zubního lékařství (stomatologie);
 • perspektiva vědeckovýzkumné a publikační činnosti v oboru;
 • znalost anglického jazyka – B2;
 • EU research level: R2 – Recognized /u odb. asistenta/.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Popis pracovního místa:

Lektor/ka se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně oponování a vedení závěrečných prací). Může se podílet na tvůrčí činnosti (umělecká činnost, výzkum, vývoj, inovace).

Odborný/á asistent/ka zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů (ke stažení na www.osu.cz), strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 25. 5. 2022 na adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3 nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.