Postdoc pozice ve výzkumné skupině Biomarkery zdraví a nemocí

RECETOX je ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami a zkoumání jejich vlivu na člověka a zdraví. Více o nás na www.recetox.muni.cz, www.facebook.com/recetox a www.youtube.com.

Téma výzkumu a popis práce

Klinicky relevantní biochemické, imunologické a buněčné biomarkery Alzheimerovy choroby a stárnutí

Dr. Zdeněk Spáčil hledá talentovaného a motivovaného vědce se zkušenostmi v hmotnostní spektrometrii nebo buněčných kulturách. Výzkumný projekt je zaměřený na cerebrální organoidy jako modelový systém pro Alzheimerovu chorobu a aplikace metabolomiky a proteomiky založené na hmotnostní spektrometrii ke studiu základních mechanismů a biomarkerů onemocnění. Kandidát se bude podílet na multidisciplinárním projektu kombinující moderní analytickou technologii s buněčnou biologií, pro špičkový výzkum v biologických vědách a medicíně.

Výzkumná skupina Biomarkery zdraví a nemocí vedená Zdeňkem Spáčilem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. se zabývá metabolomikou a cílenou proteomikou, hledá nové metody identifikace negenetických faktorů ovlivňujících lidské zdraví.
https://www.recetox.muni.cz/en/research/principal-investigators/dr-zdenek-spacil

Požadujeme

 • Ph.D. titul získaný v posledních pěti letech v chemii, biochemii, biologii nebo příbuzném oboru
 • Předchozí výzkumné zkušenosti a solidní záznamy o relevantních publikacích v recenzovaných vědeckých časopisech (tj. WoS, SCOPUS)  -  alespoň dvě prvoautorské publikace v odborném časopise s impakt faktorem 4 a víc
 • Praktické zkušenosti s bioanalytickou hmotnostní spektrometrií, kapalinovou chromatografií a zpracováním dat
 • Schopnost prioritizovat činnosti, samostatnost a vynalézavost při řešení problémů, dobré vědecké psaní a ústní komunikaci, vynikající dokumentační dovednost

Nabízíme

 • Zajímavou a zodpovědnou práci na špičkovém vědeckém pracovišti
 • Motivující mzdové a pracovní podmínky
 • Možnost vzdělávat se a účastnit se vědeckých konferencí
 • Možnost spolupráce se zahraničními týmy
 • Možnost krátkodobých zahraničních stáží
 • Zapojení do multioborového týmu
 • Zázemí významné instituce a předního vědeckého pracoviště
 • Zaměstnanecké benefity: 6 týdnů dovolené, flexibilní pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, odměna při pracovním výročí, zvýhodněný zaměstnanecký program Vodafone, MultiSport karta, káva na pracovišti zdarma, slevy v kině Scala a univerzitních knihovnách atd.

Předpokládaný nástup dohodou

Zaujala Vás pozice a chcete se stát členem našeho týmu?

Jak se přihlásit

 • Podrobný životopis
 • Motivační dopis popisující výzkumné zájmy a předchozí výzkumné zkušenosti
 • Seznam publikací a úspěchů výzkumu
 • Dva referenční kontakty
 • Ph.D diplom

zasílejte vyplněním e-přihlášky MU níže v sekci Elektronická přihláška v tomto odkaze.

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o přijetí.  V případě problémů s vyplněním e-přihlášky či pochybností o správném jejím odeslání nás kontaktujte  na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vhodní kandidáti budou následně zváni na osobní nebo videokonferenční pohovor.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši reakci!

 

Proces výběru

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Výběrová kritéria: (i) soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše (ii) zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.

 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců.

 

Více o nás

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 9 fakultami, více než 5000 zaměstnanci a 30 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým výzkumným spektrem výzkumných oblastí se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

Prohlédněte si také Kariérní stránky našeho výzkumného centra.