Pracovník/ce výzkumu do Oddělení environmentální chemie Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Pracovník/ce výzkumu do Oddělení environmentální chemie 8310

Charakteristika:

 • vědecko-výzkumná činnost uchazeče: příprava hybridních materiálů na bázi grafenu

Požadované dovednosti:

 • orientace v materiálovém inženýrství s fokusem na (nano)polymerní chemii a biopolymery
 • orientace v environmentální chemii s fokusem na dekontaminaci vod
 • praktické zkušenosti se syntézou derivátů grafenu
 • minimálně spoluautorství na alespoň 10 impaktovaných publikacích v posledních 5 letech, z toho alespoň 2 s tématikou materiálů příbuzných grafenu
 • znalost anglického jazyka na minimální úrovni B2
 • schopnost prezentovat vědecké výsledky ústní i písemnou formou
 • vysoká míra kreativity a invence při řešení výzkumných projektů
 • spolehlivost v dodržování stanovených termínů
 • schopnost týmové spolupráce
 • flexibilita a odpovědnost
 • samostatnost, komunikativnost

Požadované vzdělání:

 • ukončené magisterské studium chemického nebo materiálového směru

Pracovní poměr:

 • úvazek 50 %, případně dle dohody
 • pracovní smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2023 s možností prodloužení v návaznosti na realizaci projektů a vnitřní předpisy TUL

Náplň práce:

 • chemické syntézy materiálů na bázi grafenu
 • příprava hybridních materiálů na bázi grafenu pro filtrační aplikace ve vodárenství
 • sorpční testy s připravenými filtry, experimenty s modelovou a reálně kontaminovanou vodou
 • vyhodnocování dílčích experimentů, příprava grafických podkladů pro projektové zprávy a prezentace

Termín nástupu:

 • červenec 2022, případně dle dohody

Mzdové zařazení:

 • mzdová třída C1 (R1) dle Vnitřního mzdového předpisu
 • minimální měsíční tarifní mzda při 100 % úvazku: 25 000 až 33 000 Kč dle dosaženého vzdělání a praxe, možnost výplaty mimořádných odměn v návaznosti na hodnocení výkonu zaměstnance

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci, Zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.

Nabízíme:

 • zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
 • 6 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • závodní stravování
 • univerzitní mateřská školka
 • dětský koutek pro děti batolecího věku
 • možnost ubytování v ubytovacích zařízení Technické univerzity v Liberci
 • jazykové kurzy ve Vnitřní jazykové škole a školení
 • zdarma sportovní aktivity (např. tenis, sauna, posilovna) v objektech univerzity, zdarma plavání v libereckém bazénu
 • zvýhodněné telefonní tarify
 • https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/benefity

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:

 1. strukturovaný životopis
 2. přehled dosavadní odborné a publikační činnosti
 3. doklady o ukončeném vzdělání, příp. doklady o odborné způsobilosti a členství v odborných společnostech
 4. doklad o znalosti anglického jazyka na úrovni B2 nebo ekvivalent (v případě nedodání bude znalost ověřena při ústním pohovoru)

Přihlášku do výběrového řízení včetně výše uvedených dokumentů doručte nejpozději do 26. 05. 2022 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:

Technická univerzita v Liberci, Personální a mzdové oddělení, Studentská 1402/2, 461 17  Liberec 1
Kontaktní osoba: Ing. Alena Šírková, Personální a mzdové oddělení
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výběrové řízení proběhne v prvním kole formou posouzení doručených dokumentů, v případě konání druhého kola osobním či online pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči informování nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení výběrového řízení.

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/). Uchazeč je oprávněn vyžádat si od ředitele vyjádření ke svému výsledku, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Ředitel zašle uchazeči ve lhůtě 14 kalendářních dní své vyjádření v písemné podobě.

Výběrové řízení na výše uvedené místo je od  26. 04. 2022 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/  ), na webových stránkách CXI (https://cxi.tul.cz/lide-kariera/volna-pracovni-mista), na portálu zaměstnanosti MPSV (viz: https://uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr. na portálu EURAXESS: (https://www.euraxess.cz/) a na portálu https://www.researchjobs.cz/.