Odborný asistent/odborná asistentka ateliéru Grafický design 2 FUD

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

odborného asistenta ateliéru Grafický design 2

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti:

1/ odborného asistenta v ateliéru Grafický design 2 a na Katedře vizuální komunikace

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání v oboru
aktivní praxe v oboru grafického designu
přehled o dění v oboru na tuzemské i mezinárodní scéně
orientace v technologii oboru
dobrá znalost anglického jazyka
dobré organizační a komunikační schopnosti
Výše úvazku: 100 % zákonné pracovní doby

Předpokládaný nástup: 01. 10. 2022

Místo výkonu: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Nabízíme:

příjemné a klidné pracovní prostředí
zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí
další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, pracovní stáže v rámci Erasmu, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru:

Během výběrového řízení představí uchazeči Portfolio tvůrčí činnosti formou prezentace v elektronické, případně i v tištěné podobě.

K přihlášce přiložte:

přihlášku
profesní životopis
úředně ověřené doklady o vzdělání, případně akademických titulech
přehled umělecké, pedagogické a tvůrčí činnosti
čestné prohlášení o morální bezúhonnosti
souhlas se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání
___________________________________________________________________________________________

Bližší informace:

Asistent ateliéru vykonává pedagogickou, tvůrčí a organizační práci v rámci ateliérové výuky pod vedením vedoucího ateliéru. Součástí náplně práce je také výuka odborných předmětů na Katedře vizuální komunikace, které přímo souvisejí s grafickým designem. Předpokladem je vlastní tvůrčí činnost a aktivní spolupráce na dalších činnostech fakulty.

Se zaměřením ateliéru je možné se blíže seznámit na webových stránkách:

https://fud.ujep.cz/atelier/graficky-design-ii/

http://gd2.cz

Další případné otázky můžete zasílat vedoucímu Katedry vizuální komunikace MgA. Pavlu Fričovi na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů
o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst.  1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2021/11/Souhlas-GDPR-11-2021.docx zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo
e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 31. 08. 2022.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zpracovávat
Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které

nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení,
která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme
je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných
Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.