O Universitas

Celostátní webový portál a elektronický časopis Universitas o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství je společným projektem českých veřejných vysokých škol.

Spoluzakládajícími vysokými školami (v abecedním pořadí) bylo v roce 2017 těchto 14 partnerů:

Portál a elektronický časopis Universitas byl v roce 2017 a 2018 financovaný z Programu na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2018 se do společného projektu zapojilo dalších šest veřejných vysokých škol (v abecedním pořadí):

V roce 2019 se do společného projektu zapojily další dvě veřejné vysoké školy:

V roce 2021 začala s magazínem spolupracovat také: