O Universitas

Celostátní webový portál a elektronický časopis Universitas o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství, je společným projektem 14 českých veřejných vysokých škol.

Koordinátorem projektu je Masarykova univerzita, partnerskými vysokými školami (v abecedním pořadí) jsou:

Portál a elektronický časopis Universitas je v roce 2017 financovaný z Programu na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.