O Universitas

Celostátní webový portál a elektronický časopis Universitas o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství, je společným projektem 14 českých veřejných vysokých škol.

Koordinátorem projektu je Masarykova univerzita, partnerskými vysokými školami (v abecedním pořadí) jsou: Akademie múzických umění v Praze, Janáčkova akademie múzických v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola polytechnická JihlavaZápadočeská univerzita v Plzni.

Portál a elektronický časopis Universitas je v roce 2017 financovaný z Programu na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.