Nová betonová lavička z ČVUT je navržena pro vlaková nádraží. Je jednoduchá, elegantní a odolná vůči počasí i vandalismu

Prostředí vlakových nádraží by mohlo brzy projít proměnou. Nová lavička, která vznikla ve spolupráci Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě a firmy ŽPSV, je určena právě pro tyto prostory a spojuje v sobě jemné a subtilní architektonické řešení s využitím vysokohodnotného betonu, který by měl zaručit životnost desítek let. Lavička je součástí plánovaného rozsáhlejšího mobiliáře. Při jejím návrhu se přihlíželo také na odolnost vůči počasí a vandalismu. Navržená podoba umožňuje prostorovou i objemovou variabilitu, takže lavičky lze sestavit vždy originálně k danému prostoru. Prvních šest kusů laviček bylo na počátku října v testovacím režimu nainstalováno před budovou Fakulty stavební ČVUT v Praze. V reálném prostředí by se lavičky měly objevit do konce letošního roku. Po dohodě se Správou železniční dopravní cesty bude prototypová realizace mobiliáře umístěna na železniční zastávce Litoměřice Cihelna.

Na nádraží by však neměly zamířit pouze nové lavičky, součástí navrhovaného odolného betonového mobiliáře je i přístřešek, odpadkový koš a zvažuje se i stojan na kola. „Lavička coby základní element nově vyvíjené řady mobiliáře byla zvolena jako prvek, na němž šlo ověřit použitá řešení a zároveň se jedná o nejčastěji používanou a nejdůležitější část veřejného prostoru,“ vysvětluje doc. Ing. arch. Karel Hájek z katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, který se svým týmem vypracoval architektonickou podobu celého konceptu mobiliáře. Jednoduchý tvar lavičky nemá svým designem dominovat okolí, ale naopak umožnit použití v nejrůznějším prostředí. Lze jej použít samostatně nebo v delších sestavách. Tím je možné docílit dostatečného počtu míst k sezení i v šířkově omezeném prostoru nástupišť.

V konceptu se počítá s vloženými sedáky s větší výškou, což je pohodlnější například pro seniory. V rámci Fakulty stavební ČVUT na projektu spolupracovali také odborníci z katedry konstrukcí pozemních staveb, kteří se spolu s odborníky z ŽPSV a VŠB TU Ostrava věnovali složení a použití vysokohodnotného betonu, který je velmi pevný a vysoce odolný. Díky tomu může být lavička velmi subtilní, základní tloušťka je pouze čtyři centimetry, bočnice se kónicky zužují až na tloušťku tří centimetrů. Specialisté z Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a zástupci společnosti ŽPSV pak měli na starosti technické provedení a výrobu prototypu.

Nová lavička by měla přispět ke zlepšení estetické podoby mobiliáře nádraží, zároveň její pojetí nabízí vysokou odolnost vůči počasí i vandalismu a také vysokou užitnou hodnotu. Vývoj nové lavičky byl spolufinancován grantovým programem TAČR „Subtilní betonový mobiliář a drobné stavby pro železniční stanice (TH02020512).

Více informací najdete na www.fsv.cvut.cz.