Plzeňská Fakulta aplikovaných věd nabízí program, který jinde nenajdete

Dynamická a multioborová oblast stavebnictví nabízí skvělou budoucnost mladým profesionálům v mnoha odbornostech, od navrhování či provádění staveb přes správu nemovitého majetku po konzultační a poradenskou činnost. Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou ekonomickou a odborníky z dalších fakult i praxe takové široce vzdělané mladé odborníky připravuje v navazujícím studijním programu Stavební inženýrství – Moderní budovy, který svým interdisciplinárním charakterem bezprostředně odráží poptávku pracovního trhu.

Studijní program má dvě specializace, do kterých se mohou hlásit absolventi širokého spektra tří- i čtyřletých bakalářských studijních programů, a to nejen se zaměřením na stavitelství či stavební inženýrství.

Pro zájemce, kteří chtějí dále rozvíjet své stavební vzdělání, je určena specializace Navrhování a provádění budov. Absolventi najdou uplatnění jako výkonní či vedoucí pracovníci v projekčních, realizačních nebo expertních týmech v oblastech projekce či provádění pozemních staveb nebo i na stavebních úřadech a odborech.

Nejen pro stavaře, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti, ale i pro absolventy jinak technicky zaměřených a také ekonomických nebo právních bakalářských programů je v nabídce specializace Správa a řízení provozu budov.

Studium připraví absolventy k výkonu manažerských pozic ve facility managementu, v developerských společnostech, na odborech správy majetku samospráv či státních institucí, ale i ve finančních ústavech v oblasti úvěrování stavebních investic.

Obě specializace splňují požadavky České komory autorizovaných inženýrů a techniků pro autorizaci absolventů v oboru Pozemní stavby. Na výuce předmětů se podílejí akademici z Fakulty aplikovaných věd, Fakulty ekonomické, dalších součástí ZČU i experti z praxe. Svým interdisciplinárním charakterem je program, zejména pak specializace Správa a řízení provozu budov, v České republice unikátní. Kromě toho cílí na oblast pracovního trhu s vysokou poptávkou po absolventech.

Na přípravě se podílela významná česko bavorská developerská skupina InterCora, která se ZČU nadále spolupracuje i na jeho realizaci a rozvoji, mimo jiné i zajišťováním povinných studentských praxí a vytvářením nadstandardních podmínek pro studenty.

Profesní praxe a možné budoucí zaměstnanecké pozice nabízejí i další významné soukromé a veřejné subjekty, jejichž počet se stále rozšiřuje. Patří mezi ně např. i ŠKODA AUTO a Letiště Praha. Do obou specializací studijního programu Stavební inženýrství – Moderní budovy přijímá Fakulta aplikovaných věd přihlášky do 8. června 2021. Bližší informace zájemci získají na webu fakulty fav.zcu.cz.