Chceme vědcům s malými dětmi pomoci, říká předsedkyně Akademie věd

Na začátku prosince sepsaly brněnské vědkyně výzvu Vědma, která přináší konkrétní návrhy, jak pomoci ženám ve vědě zvládat profesi i péči o dítě. Dopis s více než třemi stovkami podpisů přijala předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Jak říká, problémem se chce vážně zabývat, nyní čeká na novou vládu, se kterou by mohla téma řešit. Některým návrhům – jako například podpoře na hlídání dětí – se začala věnovat už teď.

Myslíte si, že je v Česku třeba větší podpory vědkyň-matek, potažmo vědců-otců, nebo je situace z vašeho pohledu v pořádku?
Je v zájmu naší vědy, aby se mladí rodiče mohli věnovat své vědecké práci co nejvíce a co nejdříve po narození dětí se mohli vrátit k profesi. Ale samozřejmě tak, aby děti mohly co nejlépe prospívat. Zároveň je v zájmu naší země, aby mladí a vzdělaní lidé měli co nejvíc dětí. Z těchto dvou tezí vycházím. Sama z vlastní zkušenosti vím, co to znamená skloubit vědeckou práci s péčí o malé děti. Samozřejmě záleží na každé konkrétní rodině, jaký přístup zvolí. Proto bych nikomu nechtěla radit, jak to má dělat: zda děti na nějaký čas denně svěřit do jeslí, školky, miniškolky nebo dětské skupiny, nebo zda se domluvit v rámci rodiny nebo se známými. Na všechny varianty jsou ale potřeba nemalé finanční prostředky, a i když vím, že lze například náklady na školku do určité výše odečíst od daní, je finanční zátěž mladých rodin s dětmi pořád vzhledem k výši jejich platů v oblasti vědy velmi vysoká.

Co si myslíte o návrhu z výzvy: podpořit návrat vědkyň matek, či otců z mateřské dovolené zavedením nové soutěže na Akademii věd, tedy obdoby postdoktorandských projektů v Grantové agentuře České republiky?
Zavedení nové soutěže na AV ČR jako reálné nevidím. Již teď se mladí rodiče mohou ucházet o mzdovou podporu postdoktorandů v rámci takzvaného programu PPLZ, kde se do podmínek způsobilosti nepočítá doba strávená na mateřské nebo rodičovské dovolené. A mám informace, že GAČR velmi zvažuje opětovné zavedení postdoktorandských projektů. Na AV ČR plánujeme také zavedení nového programu podpory pokročilejších mladých nadějných vědců, kde se také do podmínek způsobilosti doba strávená na mateřské nebo rodičovské dovolené počítat nebude. V podmínkách pro hodnocení těchto projektů explicitně zdůrazníme potřebu zohlednit skutečnost – a budeme ono zohlednění kontrolovat – zda žadatel či žadatelka pečují o malé děti.

Výzva také navrhuje zavést dotaci, která by pokryla náklady spojené s hlídáním předškolkových dětí. Co říkáte na tento návrh?
Podporu rodičů pro náklady na hlídání dětí si představit umím, závisí však na tom, kolik prostředků dostane AV ČR do své rozpočtové kapitoly, a bude také potřeba velmi dobře zvážit související daňové podmínky a podobně. Již jsme v tomto směru začali vyvíjet první aktivity. Plánuji také oslovení vysokých škol a poté společnou aktivitu směrem k ministerstvu práce a sociálních věcí. Uvažujeme také o různých osvětových seminářích například v Parlamentu České republiky, aby se o problematice mladých, vysoce kvalifikovaných rodičů malých dětí začalo více mluvit a začala se řešit. Týká se totiž nejen vědy.

Souhlasíte s návrhem výzvy zahájit diskuzi s Grantovou agenturou a požadovat prodloužení doby, ve které je možné absolvovat půlroční zahraniční stáže jako podmínky podání juniorského projektu. A to tak, aby byly uznány i zahraniční stáže absolvované během doktorského studia?
Tento návrh výzvy velmi podporuji. Přece je podstatné to, zda daný člověk na stáži v zahraničí byl a zda byl v kvalitní laboratoři a něco tam udělal, a ne to, zda to bylo již v době PhD studia a ne až poté. Navíc podmínka absolvovat takovou stáž v době postdoktorandské přímo znevýhodňuje ženy, protože doba po ukončení PhD studia je z biologického hlediska právě tou dobou, kdy nejpozději by žena měla mít děti. A to přesně koliduje s možností absolvovat déletrvající zahraniční stáž.

Výzva také navrhuje požadovat změnu hodnocení projektů tak, aby se jasně bral ohled na dobu strávenou na mateřské a rodičovské dovolené. O délku mateřské nebo rodičovské by pak měla být automaticky prodloužena doba hodnocení. Je to z vašeho pohledu oprávněné?
I s tímto návrhem souhlasím a považuji tento požadavek za oprávněný. Nepožaduje se přece změkčení parametrů, ale jen prodloužení doby pro vyhodnocení plnění grantu.

Autorka je redaktorkou Hospodářských novin.